TẬP 200 TRANG THƯỜNG OGGY – Nhà Sách VinHemPich 
nhasachvinhempich@gmail.com
(08) 38951352

TẬP 200 TRANG THƯỜNG OGGY

Còn hàng

Giá 10.000₫

Mô tả - Tập 96 - 200 trang in ngang, 4 ô li & 5 ô li, Định lượng 60 gms. - Bảo đảm 100% giấy viết không lem, không thấm. - Sử dụng độ trắng không làm hại mắt. - Không sử dụng mùi thơm độc hại.

 Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Mô tả

- Tập 96 - 200 trang in ngang, 4 ô li & 5 ô li, Định lượng 60 gms.

- Bảo đảm 100% giấy viết không lem, không thấm.

- Sử dụng độ trắng không làm hại mắt.

- Không sử dụng mùi thơm độc hại.

OGGYOGGYOGGYOGGY

OGGYOGGYOGGYOGGY

 

 

Sản phẩm mới nhất